Beschermd monument

Hoeve met drie linden

Beschermd monument van 13-10-1986 tot heden

ID
13248
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13248

Besluiten

Hoeves, waterpomp en stadskern van Damme
definitieve beschermingsbesluiten: 13-10-1986  ID: 2209

Beschrijving

De historische stadshoeve gekend als Hoeve met drie linden te Damme, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de hoeve als volgt werden gemotiveerd: ”gezien de hoeve door zijn authenticiteit, ligging, silhouet en uitzicht van bijzonder beeldbepalende waarde is binnen het stadsgezicht van Damme.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000521, Stadsgezicht met vier monumenten, advies KCML (1986).


Waarden

Hoeve met inbegrip van de drie linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met drie linden

Kerkstraat 48 (Damme)
Historische stadshoeve gekend als "Hoeve met drie linden", gelegen recht tegenover de kerkwegel, in kern opklimmend tot de 18de eeuw, zie jaartalsteen "1792" in puntgevel van het woonhuis. Uitgebreid in 1830 met stalvleugel langs de straat en in de loop van de 19de-20ste eeuw met losstaande, achterliggende bijgebouwen, onder meer schuur. In het begin van de 20ste eeuw woonhuis langs de straat in gebruik als kosterhuis en broodzaak, behorend bij de ertegenover gelegen (thans verdwenen) bakkerij. Hoeve oorspronkelijk in L-vormige opstelling met later bijgebouwde losstaande bestanddelen op deels verhard erf. IJzeren hek (nieuw) tussen bakstenen pijlers als toegang tot het erf, van de straat afgesloten door hoge bakstenen muur die de verscheidene bouwvolumes met elkaar verbindt. Gekasseide erftoegang.