Beschermd monument

Neoclassicistisch hoekhuis

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden

ID
13252
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13252

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4099

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch hoekhuis van negen traveeën. Ook de andere neoclassicistische panden aan het Sint-Maartenskerkhof, met name het burgerhuis op nummer 7 en de voormalige dekenij, zijn als monument beschermd.Waarden

De herberg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een beeldbepalende gevelwand van drie neoclassicistische panden uit het begin van de 19de eeuw, die een geheel vormen door de architecturale eenheid. De gevelwand geeft een duidelijk beeld van de stedelijke architectuur in de stad Kortrijk, die voornamelijk beïnvloed wordt door de Franse bouwstijlen en getypeerd wordt door bepleisterde lijstgevels die horizontaal geaccentueerd zijn.
Als zijnde een belangrijk historisch en structuurbepalend element in het stratenpatroon van de stad Kortrijk.

sociaal-culturele waarde

In het bijzonder voor Sint-Maartenskerkhof nummer 7, als zijnde een interessant interieur met behouden keuken in de kelder, als getuige van de wooncultuur in de 19de eeuw en het 'upstairs-downstairsprincipe', waarbij de dienstvertrekken (hier de keuken) zich in de kelder bevinden.
In het bijzonder voor Sint-Maartenkerkhof nummer 8, als zijnde de voormalige dekenij van de Sint-Maartenskerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Neoclassicistisch hoekhuis

Sint-Maartenskerkhof 6 (Kortrijk)
Beeldbepalend hoekpand van negen traveeën en twee bouwlagen onder pannen schilddak. In oorsprong verschillende panden die op het einde van de 19de eeuw worden samengevoegd en voorzien van een bepleistering en beschildering.