Beschermd monument

Dekenij Sint-Maartensparochie

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden
ID: 13254   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13254

Besluiten

Woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4099

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voormalige dekenij van de Sint-Maartensparochie. Ook de andere neoclassicistische panden aan het Sint-Maartenskerkhof, met name het hoekhuis en het burgerhuis op nummer 7, zijn als monument beschermd.Waarden

De voormalige dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een beeldbepalende gevelwand van drie neoclassicistische panden uit het begin van de 19de eeuw, die een geheel vormen door de architecturale eenheid. De gevelwand geeft een duidelijk beeld van de stedelijke architectuur in de stad Kortrijk, die voornamelijk beïnvloed wordt door de Franse bouwstijlen en getypeerd wordt door bepleisterde lijstgevels die horizontaal geaccentueerd zijn.
Als zijnde een belangrijk historisch en structuurbepalend element in het stratenpatroon van de stad Kortrijk.

sociaal-culturele waarde

In het bijzonder voor Sint-Maartenskerkhof nummer 7, als zijnde een interessant interieur met behouden keuken in de kelder, als getuige van de wooncultuur in de 19de eeuw en het 'upstairs-downstairsprincipe', waarbij de dienstvertrekken (hier de keuken) zich in de kelder bevinden.
In het bijzonder voor Sint-Maartenkerkhof nummer 8, als zijnde de voormalige dekenij van de Sint-Maartenskerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij Sint-Maartensparochie

Sint-Maartenskerkhof 8 (Kortrijk)
Voormalige dekenij van de Sint-Maartenskerk. Hoekpand van vier + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en schilddak.