Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Heilige Geestgoed Sint-Kwintensparochie en ommuurde pastorietuin

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-02-1990 tot heden
ID: 1326   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1326

Besluiten

Pastorie Sint-Kwintensparochie, aanpalende gebouwen en ommuurde pastorietuin
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1990  ID: 2355

Beschrijving

Het Heilige Geestgoed van de parochie Sint-Kwinten omvattende een herenhuis, de pastorie met achterhuis, ommuring en torenresten, een armenhuis en de pastorietuin te Leuven, zijn beschermd als stadsgezicht.Waarden

Voormalig H. Geestgoed van de parochie Sint-Kwintens en ommuurde pastorietuin is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Herenhuis

Naamsestraat 145 (Leuven)
In het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren breedhuis met oudere kern, opgevat als een dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken.


Pastorie en Armenschool van de Sint-Kwintensparochie

Naamsestraat 149-155 (Leuven)
Complex in 1546 opgericht en waarin in 1567 de armenschool van de Sint-Kwintensparochie werd ondergebracht. In zijn huidige vorm: ensemble van dertien traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend zadeldak met dakkapellen.