Beschermd monument

Villa des deux Hélènes

Beschermd monument van tot heden

ID
13265
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13265

Besluiten

Burgerhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4091

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De Villa des deux Hélènes is beschermd als monument.Waarden

Het burgerhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een aaneengesloten ensemble met een gaaf bewaarde volumewerking.
Als zijnde een ensemble van bel-etageburgerhuizen waarvan de functies representatief zijn binnen de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk die zich ontwikkelde vanaf het einde van de jaren 1880; de oorspronkelijke structuur van souterrain (soms met dienstdeurtjes) en bel-etage eventueel met (open) loggia is nog steeds erg goed afleesbaar en getuigt van de toenmalige sociale stratificatie.
Als zijnde een ensemble dat de luxueuze sfeer van de Belle Epoque uitstraalt cf. de rijke bel-etageburgerhuizen; de verwijzingen naar prins Albert en prinses Elisabeth (cf. de huisnamen en decoratieve elementen) wijzen op de betrokkenheid van de koninklijke familie bij de kust in die periode.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een erg representatieve straat binnen de aanleg van de wijk voor rijke badgasten rond de Sint-Rochuskerk - aan de noordzijde ervan - die aangelegd wordt vanaf einde jaren 1880.
Als zijnde een gaaf bewaard aaneengesloten bouwblok waarvan de panden dateren uit de jaren 1890 en de eerste jaren van de 20ste eeuw.
Als zijnde een gaafbewaard aaneengesloten bouwblok waarbij een aantal panden getuigen van het oeuvre van de Antwerpse architect H. Van Gastel en één van dat van de Blankenbergse stadsarchitect F. Cosman; de gevelopstand en de stijlkenmerken van de meeste panden zijn terug te voeren tot de oorspronkelijke bouwaanvraag cf. de grotendeels gaaf bewaarde detaillering van houtwerk, kroonlijsten en balkonleuningen.
Als zijnde een gevelrij met lijstgevels en uitgewerkte punt- en tuitgevels, die een staalkaart geeft van de stijltendensen van de jaren 1890 en het begin van de 20ste eeuw, in het bijzonder de neoclassicistische en eclectische traditie en de neo(-Vlaamse) renaissance; het materiaalgebruik (bepleistering, rode baksteenbouw, gebruik van arduin voor de sierelementen) en de uitwerking van de gevels weerspiegelen deze tendensen.
Als zijnde panden die een erg goed voorbeeld vormen van het bel-etageburgerhuis cf. de erg goed afleesbare structuur van souterrain en bel-etage, soms met een markerende loggia als zijnde een gaaf bewaard bouwblok waaronder enkele samenstellen in spiegelbeeldschema.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa des deux Hélènes

Albertstraat 17 (Blankenberge)
Neoclassicistisch burgerhuis van het bel-etagetype, uit het einde van de 19de eeuw. Bouwaanvraag (architect E. Van Sluys) van 1904 "tot het verhoogen van een verdiep van de Villa des Deux Hélènes".


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.