Hof ter Melis

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 28-06-1984 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant, Antwerpen
Gemeente Londerzeel, Sint-Amands
Deelgemeente Malderen, Lippelo
Straat Kruisheide, Kasteeldreef
Locatie Kruisheide (Londerzeel), Kasteeldreef (Sint-Amands)
Alternatieve naam Lippelobos

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/00004/101.1
  • 4.03/23045/101.1
  • OA001652

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Lippelobos en kasteeldomein Hof te Melis met omgeving

Buggenhout (Buggenhout), Malderen (Londerzeel), Lippelo (Sint-Amands)

De ankerplaats is gelegen op de overgang tussen de Zandstreek en de Kleistreekop de grens van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dominerend in deze ankerplaats is ‘Hof te Melis’ en het omgevende Lippelobos. Het Lippelobos bestaat uit twee ruimtelijk duidelijk van elkaar verschillende delen: het ‘binnenbos’ rond het kasteel met oud bomenbestand, vele dreven en parkbeplantingen , en het ‘buitenbos’ dat hiervan gescheiden wordt door een brede wal of gracht. Dit centraal gelegen boscomplex staat in contrast tot de open weilanden langs de westzijde met prachtig zicht op het kasteel. Het schilderachtige oude gebouwencomplex met omgevend park van kasteel Hof te Melis, enkele mooie, monumentale dreven, alsook oude solitaire bomen dragen bij tot de aanzienlijke esthetische waarde van dit landschap

Is de omvattende bescherming van

Kasteel Hof te Melis

Kasteeldreef 32, Sint-Amands (Antwerpen)

Een omgracht geheel, bestaande uit een voorhof met bijgebouwen en het eigenlijke kasteelcomplex met verschillende volumes uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het domein van het Hof te Melis en het eraan grenzende Lippelobos te Malderen (Londerzeel, Vlaams-Brabant) en Lippelo (Sint-Amands, Antwerpen).

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de (natuur)wetenschappelijke, historische en esthetische waarde als volgt werden gemotiveerd:

(natuur)wetenschappelijke waarde:

  • vegetatiekundige waarde: Het bos bevat een rijk gevarieerde kruid-, struik- en boomlaag met talrijke en soms voor de streek zeldzame soorten als eenbes, bosveldkers, heksenkruid, maarts viooltje, dubelloof, koningsvaren, eikvaren en krabbenscheer. Het bos is tevens uiterst belangrijk en waardevol wat de fungi betreft; het is de groeiplaats van meer dan 100 zwamsoorten met zeldzame exemplaren als dennenvoetzwam en eikhaas.
  • avifaunistische waarde: Het bos is belangrijk als broed-, pleister-, overwinterings- en voedselgebied voor talrijke vogelsoorten: als broedplaats voor onder andere boomklever, kleine bonte specht, ransuil, bosuil, kerkuil, steenuil, fluiter, zwarte roodstaart, nachtegaal en goudvink; als overwinteringsplaats voor ransuil en buizerd.

historische waarde: Het landschap is reeds enkele eeuwen (minimum vanaf 1777) structureel weinig veranderd: het is een oud bos dat een complex (monumentaal) drevencomplex en een kasteel met park (Hof ter Melis) bevat.

esthetische waarde: Het landschap is gevarieerd door het voorkomen van verschillende bostypen die door hun structureel verschil een eigen uitzicht hebben; het wordt doorkruist met een uitgebreid, monumentaal drevencomplex en bevat het schilderachtige, oude gebouwencomplex met omgevend park van het kasteel Hof ter Melis.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000622, Hof ter Melis , Advies KCML (1984).

Waarden

Het Hof ter Melis (1e fase Lippelobos) is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.