Beschermd monument

Tumulus Bortombe

Beschermd monument van 21-08-1979 tot heden

ID
1328
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1328

Besluiten

Tumulus Bortombe en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1979  ID: 1289

Beschrijving

De bescherming omvat de tumulus Bortombe.Waarden

De tumulus genaamd "Bortombe" is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Tumulus Bortombe

Zoutpoortstraat (Landen)
In het ‘Tombeveld’ ligt een Romeinse tumulus (tweede helft 2de eeuw-begin 3de eeuw) met een diameter van circa 20-25 meter begroeid met bomen.

Is de omvattende bescherming van

Linde op Bortombe

Zoutpoortstraat (Landen)