Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Windmolen van Hoeke met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
13280
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13280

Besluiten

Stenen windmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-11-1981  ID: 1747

Beschrijving

De molen van Hoeke met onmiddellijke omgeving, is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De molen en de onmiddellijke omgeving dient als dorpsgezicht beschermd te worden omwille van het industrieel-archeologisch belang als grondzeiler in zijn molinotoop."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000418, Stenen windmolen te Hoeke met zijn onmiddellijke omgeving (S.N., 1981).


Waarden

De stenen windmolen te Hoeke, met zijn onmiddellijke omgeving, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molen van Hoeke met maalderij

Natiënlaan 19-21, 19A (Damme)
De molen van Hoeke is een stenen bergmolen, opgetrokken in 1840 op een historische molensite ter hoogte van Hoekebrug. Ten oosten van de molen ligt een mechanische maalderij uit 1923 met ingewerkte nis met Mariabeeldje, met daarachter bebouwing dat gegroeid is uit en rond de voormalige molenaarswoning.