Beschermd monument

Hoeve Ter Houppie met landhuis

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID: 13283   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13283

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4240

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve Ter Houppie en het nabijgelegen landhuis.Waarden

De hoeve zogenaamd Ter Houppie en het Huis van plaisance zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische site waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot 1571;
Als zijnde een gaaf bewaarde site met typische en gaaf bewaarde eind 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen en boerenhuis van 1903;
Als zijnde een hoeve met een typisch boerenhuis met gaaf bewaard interieur met typische cementtegelvloer volgens dambordpatroon, behouden balkroostering, kelder met vloer van rode gebakken tegels en typische troggewelfjes;
Als zijnde een hoeve met behouden noordelijke stalvleugel met geïncorporeerd gaaf bewaard tweeledig bakhuisje;
Omwille van het bij de site horende Huis van plaisance (een buitenhuis) vermoedelijk opgetrokken tussen 1743 en 1786;
Als zijnde een representatief voorbeeld van een buitenhuis gelegen op een motte en met typische omwalling.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de leefcultuur van de adel en landbouwers;
Als zijnde een typisch voorbeeld van hoe oude sites in de 19de eeuw voorzien werden van een nieuw gebouwenbestand;
Als zijnde een getuige van de l8de-eeuwse vrijetijdsbesteding van de adel en burgerij die tijdens periodes van vrede en rust een buitenverblijf in de nabijheid van de stad optrokken om er de zomermaanden en vaak ook de weekends door te brengen;
Als zijnde een representatief voorbeeld dat de lusthoven meestal verbonden waren met landbouwuitbatingen. De eigenaar exploiteerde de hoeve niet zelf maar verpachtte ze. Met de opbrengst voorzag men in het onderhoud van het buitenverblijf.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ter Houppie met landhuis

Oude Ieperseweg 143-145 (Kortrijk)
Historische hoeve z.g. "Ter Houppie", met ten westen voormalig huis van Plaisance, op de mote. Beschermd als monument bij M.B. van 30.0.2004. De hoeve wordt voor het eerst vermeld in het leenen renteboek van 1571.