Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Het Kasteel van Moerkerke met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1981 tot heden

ID: 13285   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13285

Besluiten

Kasteel van Moerkerke met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1698

Beschrijving

Het Kasteel van Moerkerke met onmiddellijke omgeving, is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “als historisch interessante site die aan de oorsprong van Moerkerke ligt, die thans een waardevolle groene kern van de gemeente vormt, gezien het bewaarde omwallingssysteem en het beboomd terrein."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000410, Kasteel van Moerkerke en omgeving (S.N., 1981).


Waarden

Het kasteel van Moerkerke, met zijn onmiddellijke omgeving, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Het Kasteel van Moerkerke

Kasteelstraat 7 (Damme)
Het "Kasteel van Moerkerke" is een omwald kasteel in parktuin, met een geschiedenis die opklimt tot in de middeleeuwen. Het huidige eclectische uitzicht van het kasteel dateert van 1908-1912.