Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Tumulus Bortombe met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-08-1979 tot heden

ID
1329
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1329

Besluiten

Tumulus Bortombe en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-08-1979  ID: 1289

Beschrijving

De bescherming omvat de tumulus Bortombe en zijn omgeving.Waarden

De tumulus genaamd "Bortombe" met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Linde op Bortombe

Zoutpoortstraat (Landen)


Tumulus Bortombe

Zoutpoortstraat (Landen)
In het ‘Tombeveld’ ligt een Romeinse tumulus (tweede helft 2de eeuw-begin 3de eeuw) met een diameter van circa 20-25 meter begroeid met bomen.