Beschermd monument

Kerk Klein Seminarie

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 13293   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13293

Besluiten

Religieuze en openbare gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 31

Beschrijving

De kerk van het Klein Seminarie in Roeselare is beschermd als monument.Waarden

De kerk van het Klein Seminarie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klein Seminarie en kerk

Zuidstraat 25, 27, 33 (Roeselare)
Bisschoppelijk College of Klein Seminarie. Huidig gebouwencomplex uit de eerste helft van de 17de eeuw, 18de eeuw, 19de en 20ste eeuw. Centrale as is de in 1898-1902 overwelfde Mandelbeek en de zogenaamde "Collegedreef" met ten noorden ervan de oudste bebouwingskern met aan de straat de geori├źnteerde kerk geflankeerd door een schoolgebouw en het voormalig kloosterpand met aansluitende eet- en slaapzaal voor de leerlingen.