Kerk Klein Seminarie

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Zuidstraat
Locatie Zuidstraat 25, Zuidstraat 27 (Roeselare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36015/303.1
  • OW001040

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klein Seminarie en kerk

Zuidstraat 25-27, 33, Roeselare (West-Vlaanderen)

Bisschoppelijk College of Klein Seminarie. Huidig gebouwencomplex uit de eerste helft van de 17de eeuw, 18de eeuw, 19de en 20ste eeuw. Centrale as is de in 1898-1902 overwelfde Mandelbeek en de zogenaamde "Collegedreef" met ten noorden ervan de oudste bebouwingskern met aan de straat de georiënteerde kerk geflankeerd door een schoolgebouw en het voormalig kloosterpand met aansluitende eet- en slaapzaal voor de leerlingen.

Beschrijving

De kerk van het Klein Seminarie in Roeselare is beschermd als monument.

Waarden

De kerk van het Klein Seminarie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.