Beschermd monument

Kasteeldomein van Marke: landhuis

Beschermd monument van 15-04-1965 tot heden

ID
13295
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13295

Besluiten

Kasteel van Marke met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-04-1965  ID: 535

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het landhuis van kasteeldomein van Marke, uit 1802-1807. Het park en de omgeving van het kasteel zijn beschermd als landschap.Waarden

Het kasteel te Marke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Marke

Kasteeldreef 10-12 (Kortrijk)
* Kasteeldreef nr. 10. Z.g. "Kasteel van Marke" gelegen te midden van landschapspark en bereikbaar via lange zuidelijke erfoprit. Kasteel beschermd als monument en omgeving als landschap bij K.B. van 15.04.1965. Het domein wordt ten oosten begrensd door de Markebeek. Landhuis opgetrokken tussen 1802 en 1807 als zomerverblijf van lijnwaadhandelaar François van Ruymbeke en