Beschermd monument

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

ID
13299
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13299

Besluiten

Gebouwen en erekoer van de Staatsnormaalschool en postgebouw
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4125

Beschrijving

De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, vroeger de Staatsnormaalschool, is beschermd als monument. De bescherming omvat de gebouwen en erekoer, zonder de recente nieuwbouw.Waarden

De gebouwen en erekoer destijds behorend tot de 'Staatsnormaalschool' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als vormend een laat voorbeeld (van 1928) van de sobere neoclassicistische stijl cf. onder meer de symmetrische structuur met erekoer, de bepleisterde lijstgevels, de ornamentiek van rondbogen, zuilen, pilasters en het gebogen fronton; deze stijl benadrukt de oorspronkelijke functie als representatieve gebouwen voor de staatsnormaalschool.
De representatieve functie van deze gebouwen wordt benadrukt door de symmetrische structuur met centrale erekoer en inkompartij geflankeerd door de zijvleugels.
Als zijnde een gebouwencomplex waarbij de oorspronkelijke functies nog erg goed afleesbaar zijn: de huizen van de beheerder en de econoom links en rechts van de erekoer herkenbaar door de aparte deuren, de eigenlijke inkompartij met portaal geaccentueerd door zuilen en fronton.
Als zijnde een gebouw dat getuigt van de onderwijsgeschiedenis van Blankenberge, meer bepaald destijds als representatieve inkompartij van de 'staatsnonnaalschool' die vanaf 1921 opgericht werd; de letters "SN" op de verhoogde borstwering van de zijvleugels refereren aan dit gegeven.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde erg beeldbepalende representatieve gebouwen met inkompartij en erekoer van de voormalige staatsnormaalschool, met strategische ligging net ten noorden van een bocht in de De Smet de Naeyerlaan.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

de Smet de Naeyerlaan 141 (Blankenberge)
"Stedelijke Academie voor Muziek en Woord", in 1992 ondergebracht in de voormalige burelen van de 'staatsschool' aan de Van Maerlantstraat. In het schooljaar 1996-1997 wordt aan de achterzijde van de gebouwen een nieuwbouw gerealiseerd naar ontwerp van het Gentse studiebureau Restyling (buiten de bescherming gehouden).