Beschermd monument

Tumuli van Grimde

Beschermd monument van 01-03-1978 tot heden
ID: 1330   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1330

Besluiten

Tumuli en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1978  ID: 1181

Beschrijving

De bescherming omvat de drie tumuli van Grimde.


Waarden

De drie tumuli zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drie tumuli

Sint-Truidensesteenweg zonder nummer (Tienen)
Drie monumentale tumuli, respectievelijk 8, 10 en 12 meter hoog, te dateren einde 1ste – begin 2de eeuw.


Tumuli van Grimde

Sint-Truidensesteenweg zn (Tienen)
Langsheen de Sint-Truidensesteenweg bevinden zich drie bovengronds bewaarde Gallo-Romeinse tumuli, die uitzonderlijk zijn vanwege hun onderlinge samenhang, hun rijke grafinhoud en de aanwezigheid van oudere begravingen rondom de heuvels.