Beschermd monument

Klooster van de grauwzusters: voorgevel

Beschermd monument van 09-02-1951 tot heden
ID: 13302   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13302

Besluiten

Klooster van de grauwzusters: voorgevel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-1951  ID: 277

Beschrijving

De voorgevel van het klooster van de grauwzusters te Roeselare is beschermd als monument. Op 15 mei 2000 werd het volledige klooster als monument beschermd.Waarden

De voorgevel van het klooster der Grauwe Zusters is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Klooster van de grauwzusters

Nonnenstraat 1 (Roeselare)
Huidig gebouwencomplex uit de 16de, 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. Gelegen binnen Poststraat (ten oosten), Nonnenstraat, Polenplein (ten zuiden) en Grote Markt (ten westen).