Postgebouw

Beschermd monument van 04-12-2003 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 2 (Blankenberge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31004/624.1
  • OW002100

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Postgebouw

Hoogstraat 2, Blankenberge (West-Vlaanderen)

Voormalig postgebouw van 1885, kaderend in de ontwikkeling van de Zeedijk en de wijk voor nieuwe rijke badgasten in het oosten van Blankenberge. De bouw van het eerste Casino van Blankenberge (1884-1886) op de Zeedijk en die van het postgebouw vallen ongeveer samen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalige postgebouw is beschermd als monument.

Waarden

Het voormalige postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een postgebouw van 1885, in een eclectische baksteenarchitectuur typerend voor de openbare gebouwen van het laatste kwart van de 19de eeuw.
De inplanting van het postgebouw op dit er toe gecreëerd perceel tegenover het casino kadert in de uitbouw van de badstad Blankenberge in de jaren 1880; dit postgebouw vormt evenals het casino, de Rijksmiddelbare School en de Sint-Rochuskerk een belangrijke component in de ontwikkeling van de badstad en meer bepaald van de wijk voor rijke badgasten die zich in de jaren 1880-1890 rond de genoemde kerk ontwikkelt.
Als zijnde een openbaar gebouw in 1885 opgetrokken in een eclectische baksteenarchitectuur, met inslag van de neo-Vlaamse renaissance cf. het parement van rode baksteen met gebruik van arduin voor omlijstingen en sierelementen; het gebouw laat zich kenmerken door een uitgewerkte ornamentiek met accent op de zij- en hoektraveeën.
Het postgebouw is ontworpen voor het spitse hoekperceel dat ontstaat bij de heraanleg van de Casinostraat en de bouw van het Casino (1884-1886): de trapeziumvormige hoektraveeën zijn opgevat als hoektoren met zijtraveeën uitgewerkt als tuitgevels met bolbekroning en afgerond topstuk waarin het embleem van de posthoorn.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een pand dat door zijn heel beeldbepalende ligging op de hoek van de Hoogstraat en de Casinostraat, een convergentiepunt vormt vanuit de omliggende straten cf. de inplanting op een spits perceel dat daartoe als dusdanig gevormd werd.
Als zijnde een gebouw dat door zijn architectuur en uitstraling herkenbaar is als openbaar gebouw, en als postgebouw door de posthoornen in de topstukken van de hoektraveeën.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.