Beschermd monument

Langgevelhoeve De Vierschare: boerenwoning

Beschermd monument van 11-12-1980 tot heden

ID
13307
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13307

Besluiten

Broederklooster, zusterklooster, pastorie, hoeve en dorpskern van Vijvenkapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 11-12-1980  ID: 1540

Beschrijving

De historische hoeve De Vierschare te Vivenkapelle, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De hoeve dient bij koninklijk besluit beschermd te worden als monument, omwille van de volkskundige waarde als 18de-eeuwse hoeve met typische West-Vlaamse hoogkamer."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000387, Broederklooster, zusterklooster, pastorie en hoeve (monument), evenals de dorpskom (dorpsgezicht) (S.N., 1980).


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Langgevelhoeve De Vierschare

Vierscharestraat 2 (Damme)
Historische hoeve "De Vierschare", minstens opklimmend tot de 17de eeuw. Hoeve behoort tot de historische kern van het gehucht Vivenkapelle. Ze is gelegen op de kruising van de Vierscharestraat (vroegere "Middelen Bruggewech") en de Sijseelsesteenweg, waarrond Vivenkapelle is ontstaan.