Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Goed ten Houte met omgeving en dreef

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-12-1980 tot heden

ID
13308
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13308

Besluiten

Hof ten Houte met motte en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 11-12-1980  ID: 1537

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de hoeve Goed of Hof ten Houte met de omgeving. De afbakening strekt zich uit van de Doornikserijksweg in het westen, langs de omwalling aan de zuidzijde tot een dreef ten noordoosten van de hoeve en omvat eveneens de Ten Houtedreef en een deel van de Jan van Ruusbroeclaan.Waarden

Het Hof ten Houte en de mote, met hun omgeving, alsook de Ten Houtedreef is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Goed ten Houte

Ten Houtedreef 1, 31 (Kortrijk)
Historische hoeve z.g. "Goed ten Houte", gelegen ten zuidwesten van de Kortrijkbeek. Beschermd als monument en dorpsgezicht bij K.B. van 11.12.1980. Thans situeert de hoeve zich te midden van een verkaveling en doet dienst als feestzaal en taverne.