Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Vivenkapelle

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-12-1980 tot heden
ID: 13310   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13310

Besluiten

Broederklooster, zusterklooster, pastorie, hoeve en dorpskern van Vijvenkapelle
definitieve beschermingsbesluiten: 11-12-1980  ID: 1540

Beschrijving

De dorpskern van Vivenkapelle is beschermd als dorpsgezicht.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De dorpskom van Vivenkapelle dient bij koninklijk besluit beschermd te worden als dorpsgezicht, omwille van de historische waarde gezien enerzijds de gaaf bewaarde uitdrukking van een samenhangende samenlevingsvorm, en anderzijds het voorkomen van het homogeen kloostercomplex met aangepaste tuinaanleg."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000387, Broederklooster, zusterklooster, pastorie en hoeve (monument), evenals de dorpskom (dorpsgezicht) (S.N., 1980).


Waarden

De dorpskern van Vijvekapelle is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Vivenkapelle

Bradericplein, Sijseelsesteenweg, Vierscharestraat (Damme)
De dorpskern van Vivenkapelle wordt gekenmerkt door een homogeen kloostercomplex ontworpen door Baron J.B. Bethune, waarbij steeds de neogotische stijleenheid werd gerespecteerd.

Is de omvattende bescherming van

Broederschool van de Heilige Jozef en broederklooster van Sint-Vincentius a Paulo

Bradericplein 20, 22 (Damme)
Voormalige broederschool van de Heilige Jozef en broederklooster van Sint-Vincentius a Paulo. Neogotisch complex naar een ontwerp van baron Jean-Baptiste de Béthune (1821-1894) van 1860, uitgevoerd in 1860-1863, en in 1879 uitgebreid met een haakse vleugel aan de straatkant.


Dorpswoning

Bradericplein 21 (Damme)
Dorpswoning in traditionele baksteenarchitectuur, gebouwd in 1878 voor Pieter Dombrecht uit Sint-Kruis en Petrus Callant, kleermaker uit Sint-Kruis (erfpachter).


Dorpswoning

Sijseelsesteenweg 1 (Damme)
Voormalige herberg "In de Meerminne", bestaande uit een eind-19de-eeuwse dorpswoning met bijhorende schuur, op een hoekperceel met kleine omhaagde voortuin.


Kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle

Bradericplein 14 (Damme)
Voormalige kosterwoning van de parochie van Vivenkapelle, gebouwd in neogotische stijl in 1870, zie datering in contrasterend metselwerk op uitgewerkte schoorsteenaanzet in de linkerzijpuntgevel.


Langgevelhoeve De Vierschare

Vierscharestraat 2 (Damme)
Historische hoeve zogenaamd "De Vierschare", minstens opklimmend tot de 17de eeuw. De hoeve is beschermd als monument binnen een ruimer dorpsgezicht dat de kern van Vivenkapelle omvat (zie ook Bradericplein en Sijseelsesteenweg), bij K.B. van 11/12/1980.


Neogotisch burgerhuis 't Hof van Vivenkapelle

Bradericplein 23 (Damme)
Neogotisch burgerhuis gebouwd "ANNO 1885", zie jaartalstenen in voorgevel. Keuze voor neogotische bouwstijl in navolging van het neogotische complex van kerk, pastorie en kloosters, dat in de jaren 1860 werd gerealiseerd.


Neogotische calvariekapel

Bradericplein zonder nummer (Damme)
Neogotische calvariekapel gelegen op de begraafplaats van Vivenkapelle. Rood bakstenen kapel onder leien zadeldak.


Neogotische pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Heilige Philippusparochie

Bradericplein 18 (Damme)
Voormalige woning van de proost en later pastorie van de parochie Vivenkapelle. Neogotische losstaande woning met tuin naar een ontwerp uit 1860 van baron Jean-Baptiste de Béthune (1821-1894).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte en Heilige Philippus

Bradericplein 16B (Damme)
Neogotische parochiekerk gebouwd in 1861-1876 naar een ontwerp van 1859 door baron Jean-Baptiste de Béthune (1821-1894). De kerk is een uitbreiding van een Mariakapel die opklimt tot de 14de eeuw. Vivenkapelle is een kerkdorp dat wordt bepaald door het beroemde 'neogotisch complex' bestaande uit de centrale kerk waarrond pastorie en scholen.


Samenstel van twee burgerhuizen

Bradericplein 25, 27 (Damme)
Samenstel van twee burgerhuizen in een eenvoudige neogotische bouwstijl, opgetrokken in 1886 in opdracht van Julius en Prudencia Slimbrouck, "bijzonderen" te Brugge.


Zusterklooster en meisjesschool van de Heilige Engelen

Bradericplein 16A (Damme)
Voormalige meisjes- en bewaarschool van de Heilige Engelen horend bij het zusterklooster van de Heilige Jezus; nu Vrije Basisschool van Vivenkapelle. Neogotisch complex naar een ontwerp van architect Florimond Van de Poele (1832-1875), uitgevoerd in 1866-1869, en in 1888 uitgebreid met een bewaarschool.