Beschermd monument

Dorpswoning

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13315
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13315

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4240

Beschrijving

De dorpswoning is beschermd als monument.Waarden

De dorpswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard en typisch voorbeeld van een dorpswoning gelegen in de dorpskern van een landelijke gemeente;
Als zijnde een 19de-eeuwse éénlagige rijwoning die opvalt door het gaaf bewaarde schrijnwerk en de zorg die werd besteed aan de uitwerking ervan, zie de houten dakkapel met voluten en fronton, kroonlijst op modillons, de ramen, persiennes en paneeldeur.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gaaf bewaard en representatief voorbeeld van de huisvesting in de 19de eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpswoning

Zeger van Heulestraat 38 (Kortrijk)
Gaaf bewaarde dorpswoning van circa 1900. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Dubbelhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Fraai uitgewerkte dakkapel met fronton en voluten.