Beschermd monument

Kasteel van Uitkerke

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden

ID
13317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13317

Besluiten

Sint-Jacobskapelletje, hoeve Raaswalle en kasteel van Uitkerke met restant van omwalling en terp
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4150

Beschrijving

Deze bescherming betreft het kasteel van Uitkerke met restant van omwalling en terp.Waarden

Het zogenaamde kasteel van Uitkerke met restant van omwalling en terp is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een voor de streek uniek rococokasteeltje van 1763 naar ontwerp van architect Berger die onder meer werkte voor de familie van Croy/ de heren van Uitkerke; de eigentijdse omschrijving als "plaisant château utile et intéressant par sa position" (ligging op een verhevenheid) drukt nog steeds de uitstraling van het gebouw uit.
Als zijnde een kasteeltje waarvan het wapenschild boven de deur een verwijzing is naar het adellijke en heerlijke verleden van deze site.
Als zijnde een voor de streek uniek rococo kasteeltje dat tevens een aantal originele interieurelementen bewaart zoals de Lodewijk XV-trap, -wandversieringen en -schouwboezem.
Als zijnde een kasteel dat in oorsprong gebouwd werd op een terp die reeds eind de 11de eeuw opgeworpen werd als verdediging tegen de overstromingen van zogenaamde Duinkerke III A-transgressies.
Als zijnde een kasteel dat in het Ancien Régime het centrum van de heerlijkheid Uitkerke vormde, voorheen bestond deze site uit een opperhof (kasteel) op terp met omwalling en een neerhof (hoeve) met een grotere omwalling die ook het opperhof omvatte; bij het bewaarde kasteel is de ligging op een terp nog erg goed leesbaar en ook de binnenste omwalling rond deze terp is deels bewaard.
Als zijnde een kasteel op terp, die ombouwd is door een 19de-eeuwse muur; over de deels bewaarde omwalling ligt een boogbrug met mooi ijzeren hekken tussen poortpostamenten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel van Uitkerke

Kerkstraat 420 (Blankenberge)
Het huidige kasteel van Uitkerke gaat terug tot 1763 naar een ontwerp in rococostijl van architect Berger en is gelegen op een nog deels omwalde terp. In 1880 verbouwd, waarbij enkel het voorste gedeelte van het volume werd behouden. Aan de noordzijde is de terp afgegraven, vanaf de achterbouw van het huis komt men via een trap in een diepere fruit- en moestuin. Rond de terp is een tuin aangelegd met fruitbomen en struiken.