Parochiekerk Sint-Niklaas met omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 31-12-1945 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Drogenbos
Deelgemeente Drogenbos
Straat Grote Baan
Locatie Grote Baan (Drogenbos)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/23098/101.1
  • OB000256

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan 224, Drogenbos (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde, longitudinale kruiskerk aansluitend bij de Brabantse gotiek en voorzien van een vieringtoren. Het omringende kerkhof werd opgeheven en verplaatst.

Pastorie Sint-Niklaasparochie

Grote Baan 226, Drogenbos (Vlaams-Brabant)

Neotraditioneel complex met neogotische reminiscenties, kadastraal geregistreerd in 1886, naar ontwerp van bouwmeester G. Hansotte van 1884. De pastorie maakt deel uit van het beschermde landschap rondom de kerk.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de parochiekerk Sint-Niklaas en bestaat uit de kerk, een grasveld rondom de kerk, omzoomd met bomen en van de straat afgescheiden met een haag en een laag muurtje, en de pastorie. Op het moment van de bescherming (1945) was de kerk nog omgeven door een kerkhof. Begin jaren 1950 werd het kerkhof buiten gebruik gesteld en in 1959 werd het opgeheven en verplaatst in westelijke richting. Het beschermingsbesluit (koninklijk besluit, 31-12-1945) bepaalt dat ingeval het kerkhof na de bescherming wordt opgeheven, er een grasplein met gepaste beplantingen moet worden voorzien.

Waarden

De Sint-Niklaaskerk en haar onmiddellijke omgeving zijn beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de :

esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.