Beschermd monument

Decanale kerk Sint-Michiel: toren

Beschermd monument van 05-03-1958 tot heden
ID: 13321   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13321

Besluiten

Parochiekerk Sint-Michiel: toren
definitieve beschermingsbesluiten: 05-03-1958  ID: 405

Beschrijving

De toren van de decanale kerk Sint-Michiel te Roeselare is beschermd als monument.


Waarden

De toren van de Sint-Michielskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Decanale kerk Sint-Michiel

Sint-Michielsplein zonder nummer (Roeselare)
Laatgotische kerk van 1504 met beschermde westtoren, ter vervanging van middeleeuws bedehuis dat in 1488 door troepen van Maximiliaan van Oostenrijk in brand werd gestoken. Tijdens de godsdiensttroebelen van de tweede helft van de 16de eeuw (1566, 1582) gebruikt als verblijfplaats voor doortrekkende legerbenden.