Baljuwhuis Goudenhooft

Beschermd monument van 14-10-1976 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Rumbeke
Straat Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 10 (Roeselare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36015/309.1
  • OW001047

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Baljuwhuis Goudenhooft

Hoogstraat 10, Roeselare (West-Vlaanderen)

Woning opgetrokken in opdracht van Peter Goudenhooft, hoofdbaljuw te Roeselare en Rumbeke (1592-1632).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het baljuwhuis 'Goudenhooft' te Rumbeke (Roeselare) is beschermd als monument. De bescherming omvat het baljuwhuis, gevormd door het hoog- en laaghuis en de dwarse aanbouw.
De onmiddellijke omgeving van het baljuwhuis werd in hetzelfde beschermingsbesluit beschermd als landschap.

Waarden

Het baljuwhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.