Beschermd monument

Windmolen Geersensmolen

Beschermd monument van 06-10-2010 tot heden
ID: 13327   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13327

Besluiten

Houten windmolen Geersensmolen
wijzigingsbesluiten: 06-10-2010  ID: 10961

Beschrijving

De Geersensmolen te Klemskerke is beschermd als monument op 26-08-1943. Op 06-10-2010 werd de locatie van de windmolen gewijzigd met een wijzigingsbesluit.


Waarden

De houten staakmolen genaamd De Geersensmolen, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Geersensmolen

Dorpsstraat 1 (De Haan)
Beschermd als monument bij B.S.G. van 26/08/1943. De molen is verwijderd voor restauratie en zou rechts van nummer 1 worden heropgebouwd. Standaardmolen op vier bakstenen teerlingen, op een berg.