Beschermd monument

Hotel du Damier

Beschermd monument van 18-07-1996 tot heden

ID
13328
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13328

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 18-07-1996  ID: 3078

Beschrijving

De bescherming als monument omvat Hotel du Damier.Waarden

Het Hotel du Damier is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde een voormalige 18de-eeuwse afspanning, getuige van het postverkeer met diligences, met een gaaf bewaarde rococogevel en gelagzaal in neorococostijl.

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde een voormalige 18de-eeuwse afspanning, getuige van het postverkeer met diligences, met een gaaf bewaarde rococogevel en gelagzaal in neorococostijl.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel du Damier

Grote Markt 41 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 41. Voormalige afspanning, thans "Hotel Damier". Beschermd als monument bij M.B. van 18.07.1996. Oudste vermeldingen gaan terug tot 1398 als z.g. "huis ten Scake". Het hotel werd in 1944 aan de achterzijde uitgebreid, naar ontwerp van P. Ongenae (Brussel). Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder geknikt zadeldak (pannen en leien). Twee houten dakvensters met