Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Clemens

Beschermd monument van 05-11-1974 tot heden
ID: 13331   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13331

Besluiten

Parochiekerk Sint-Clemens
definitieve beschermingsbesluiten: 05-11-1974  ID: 786

Beschrijving

De Sint-Clemenskerk te Klemskerke, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Clemenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Clemens

Vlissegemstraat zonder nummer (De Haan)
De huidige driebeukige hallenkerk met achtzijdige westtoren gaat terug op een 13de-14de-eeuws kerkgebouw met schip, kruisbeuk met vieringtoren en koorpartij. Hiervan blijven het noordelijke zijkoor (13de eeuw), het zuidelijke zijkoor en het onderste gedeelte van de toren (14de eeuw) bewaard.