Parochiekerk Sint-Clemens

Beschermd monument van 05-11-1974 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Vlissegemstraat
Locatie Vlissegemstraat zonder nummer (De Haan)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35029/302.1
  • OW000473

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Clemens

Vlissegemstraat zonder nummer, De Haan (West-Vlaanderen)

De huidige driebeukige hallenkerk met achtzijdige westtoren gaat terug op een 13de-14de-eeuws kerkgebouw met schip, kruisbeuk met vieringtoren en koorpartij. Hiervan blijven het noordelijke zijkoor (13de eeuw), het zuidelijke zijkoor en het onderste gedeelte van de toren (14de eeuw) bewaard.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Clemenskerk te Klemskerke, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Clemenskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.