Beschermd monument

Herberg Pallieterhof

Beschermd monument van 15-09-1982 tot heden

ID
13335
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13335

Besluiten

Herbergen Oud Gemeentehuis en De Grauwe Valke
definitieve beschermingsbesluiten: 15-09-1982  ID: 1820

Beschrijving

De voormalige herberg 't Oud Gemeentehuis te Klemskerke, sedert 1983 zogenaamd Pallieterhof, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het café als volgt werden gemotiveerd: ”als voorbeeld van typisch West-Vlaamse landelijke architectuur uit de 18de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000428, Café Oud Gemeentehuis en De Grauwe Valke (monumenten), advies KCML (1982).


Waarden

Het café Oud Gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg Pallieterhof

Dorpsstraat 56 (De Haan)
Voormalige herberg, sedert 1983 zogenaamd "Pallieterhof" (zie geschilderd opschrift puilijst), beschermd als monument bij B.V.E. van 15/09/1982. Tot 1978 gekend als herberg "'t Oud Gemeentehuis" en ook nog een tijd als "In de stad Antwerpen". Nu in gebruik als horecazaak.