Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

Beschermd monument van 11-12-1980 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Ooststraat
Locatie Ooststraat 35 (Roeselare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36015/306.1
  • 4.01/36015/680.1
  • OW001049

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Eclectisch postgebouw ontworpen door Jules Coomans

Ooststraat 35, Roeselare (West-Vlaanderen)

Postgebouw in eclectische stijl gebouwd tussen 1901 en 1903 naar ontwerp van Jules Coomans (Ieper). Gebouw op L-vormige plattegrond met later overdekte, ingesloten binnenkoer aan de kant van de H. Horriestraat. In gebruik als post tot 1977, heden herbestemd als Albrecht Rodenbach studie- en documentatiecentrum.

Beknopte karakterisering

Typologiepostkantoren
Stijleclecticisme
Dateringvóór WO I
Betrokken personen

Beschrijving

Het postgebouw te Roeselare is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische waarde van het postgebouw als volgt gemotiveerd: "als waardevol voorbeeld van eclectische/neo laat-gotische bouwkunst."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000386, Voormalig postgebouw: Ooststraat 35 - H. Horriestraat (S.N., 1980).

Waarden

Het voormalig postgebouw is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.