Beschermd monument

Herberg De Grauwe Valk

Beschermd monument van 15-09-1982 tot heden
ID: 13338   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13338

Besluiten

Herbergen Oud Gemeentehuis en De Grauwe Valke
definitieve beschermingsbesluiten: 15-09-1982  ID: 1820

Beschrijving

Voormalige herberg De Grauwe Valk te Klemskerke, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de herberg als volgt werden gemotiveerd: ”als voorbeeld van typisch West-Vlaamse landelijke architectuur uit de 18de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000428, Café Oud Gemeentehuis en De Grauwe Valke (monumenten), advies KCML (1982).


Waarden

De Grauwe Valke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg De Grauwe Valk

Dorpsstraat 60 (De Haan)
Voormalige herberg "De Grauwe Valk", beschermd als monument bij B.V.E. van 15/09/1982. Vermeld in een ommeloper van 1660 als "daer de herberghe de valcke up staet".