Herberg De Grauwe Valk

Beschermd monument van 15-09-1982 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente De Haan
Deelgemeente Klemskerke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 60 (De Haan)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35029/306.1
  • OW000481

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg De Grauwe Valk

Dorpsstraat 60, De Haan (West-Vlaanderen)

Voormalige herberg "De Grauwe Valk", beschermd als monument bij B.V.E. van 15/09/1982. Vermeld in een ommeloper van 1660 als "daer de herberghe de valcke up staet".

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Datering17de eeuw, 18de eeuw

Beschrijving

Voormalige herberg De Grauwe Valk te Klemskerke, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de herberg als volgt werden gemotiveerd: ”als voorbeeld van typisch West-Vlaamse landelijke architectuur uit de 18de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000428, Café Oud Gemeentehuis en De Grauwe Valke (monumenten), advies KCML (1982).

Waarden

De Grauwe Valke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.