Beschermd monument

Brandweerarsenaal

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden
ID: 13339   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13339

Besluiten

Brandweerarsenaal
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3330

Beschrijving

Het brandweerarsenaal te Roeselare is beschermd als monument. Het pand werd gedurende haar geschiedenis meermaals herbestemd, onder andere als stadsjongensschool en als museum.Waarden

Polenplein 15 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een fraai en beeldbepalend voorbeeld van een brandweerarsenaal, opgetrokken in 1902 en getypeerd door een eclectisch poortgebouw en een meer traditionele achterbouw. Het betreft bovendien een realisatie van het architectenduo Denys senior (stadsarchitect) en junior. Beiden waren voor de Eerste Wereldoorlog te Roeselare bijzonder productief. Hun realisatie op het Polenplein getuigt van een verzorgde uitwerking, zowel qua exterieur van het poortgebouw als qua interieur van de achterbouw. Laatstgenoemde bewaart nog het overwelfde trappenhuis en een zaal met typerende troggewelven tussen ijzeren I-balken.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een pand waarvan de bestemming, in casu van de achterbouw, in de loop van deze eeuw geregeld gewijzigd werd. Het openbare karakter bleef echter bestendigd tot op heden, met name in de museale functie.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Brandweerarsenaal

Polenplein 15 (Roeselare)
Het "Arsenaal" werd in 1902-1903 gebouwd als brandweerkazerne naar ontwerp van stadsarchitect D. Denys-Carbonez, bijgestaan door zijn zoon Hilaire. In 1990 ingericht als Nationaal Wielermuseum.