Beschermd cultuurhistorisch landschap

Maasdalbos

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 16-08-1984 tot heden

ID: 13341   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13341

Besluiten

Maasdalbos
wijzigingsbesluiten: 16-08-1984  ID: 11134

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het Maasdalbos dat zich ten zuiden van de dorpskern van Essenbeek, ten westen van het Hallerbos en ten noorden van het Lembeekbos bevindt.
Dit gevarieerd landschap bestaat uit een gemengd loofbos dat geleidelijk overgaat in een vochtige beekvallei, rijk aan verschillende plantenassociaties in verschillende biotopen.Waarden

Het Maasdalbos is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Dworp (Beersel), Buizingen, Halle, Lembeek (Halle)
De ankerplaats herbergt het typische landschap van de ‘Brabantse Ardennen’, gekenmerkt door een golvende topografie met beekvalleien en boscomplexen, een beperkt aantal vergezichten begrensd door het reliëf, vegetatie en bebouwing, complexe verweving van open ruimten en bebouwing en geïsoleerde bossen. Het Pajottenland in het westen is zacht golvend en vruchtbaar met een afwisseling van open veld op de droge ruggen. In de valleien bevinden zich de weiden en beemden, onderbroken met populierenrijen, hagen en knotwilgen. Tussen Zenne en Zoniën komen de steile zandhellingen voor, gedomineerd door de vele uitgestrekte bossen. Het gebied omvat naast een verscheidenheid aan elementen en patronen van landgebruik eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.