Beschermd monument

Molenhof te Rodenborg: windmolen

Beschermd monument van 03-02-1983 tot heden

ID: 13349   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13349

Besluiten

Windmolen Rodenbergmolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 03-02-1983  ID: 1880

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de oude olie- en graanmolen (Rodenbergmolen), met inboedel. De ruime omgeving is als dorpsgezicht beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de stenen windmolen, genaamd Rodenbergmolen als volgt werd gemotiveerd: als oude stenen 18de-eeuwse olie- en graanmolen van het type stellingmolen met bakstenen stelling, met vier zolders, drie koppels kleine stenen, twee kollergangen en hulptoestellen.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000444, Oude olie- en graanwindmolen (Rodenbergmolen) en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De oude olie- en graanmolen (Rodenbergmolen), met inboedel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molenhof te Rodenborg

Pottelberg 180 (Kortrijk)
Molenhof te Rodenborg of in de volksmond 'Vannestes molen'. Beschermd als monument bij B.V.E. van 03.02.1983. De geschiedenis van de Rodenburgmolen of Molen van Marke is nauw verbonden met de abdij van Rodenburg, later de abdij van Groeninge.