Burgerhuis met winkelpui

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Roeselare
Deelgemeente Roeselare
Straat Delaerestraat
Locatie Delaerestraat 42 (Roeselare)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36015/314.1
  • OW001099

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Winkelhuis

Delaerestraat 42, Roeselare (West-Vlaanderen)

Winkelhuis uit de tweede helft van de 19de eeuw van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag, pannen zadeldak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis met winkelpui is beschermd als monument.

Waarden

Delaerestraat 42 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een gaaf bewaard 19de-eeuws winkelpand met -een unicum te Roeselare- een fraaie neoclassicistische pui.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.