Beschermd monument

13de-eeuwse kelder

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden

ID: 13358   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13358

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1909

Beschrijving

De 13de-eeuwse kelder van het verdwenen middeleeuws patriciërshuis is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de kelder als volgt werd gemotiveerd: “als overblijfsel van een kelder van een 'Steen' uit het einde van de 17de eeuw en als dusdanig het enige overgebleven burgerlijk bouwwerk uit dit tijdperk in Zuid-West-Vlaanderen.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000451, 24 monumenten, advies KCML (1982).


Waarden

De kelder van het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

13de-eeuwse kelder

Grote Markt 37 (Kortrijk)
13de-eeuwse kelder van verdwenen middeleeuws patriciërshuis. gebouwd in Doornikse kalksteen met kruisgewelf op zuilen.