Beschermd monument

Eclectische apotheek

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

ID: 13360   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13360

Besluiten

Eclectische apotheek
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3334

Beschrijving

De apotheek ontworpen door Valère Duyvewaardt uit 1919 is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis -de eigenlijke apotheek- aan de Grote Markt van Roeselare, het achterhuis aan de Zwanestraat en de tussenliggende onbebouwde ruimte.Waarden

Grote Markt 26 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een in 1919 opgetrokken en na de Eerste Wereldoorlog als eerste wederopgebouwde pand op de Grote Markt. Bovendien wijkt het met zijn -op neobarokke en neorococo- geïnspireerde eclectisme, af van de regionalistische wederopbouwstijl waarvoor te Roeselare doorgaans werd geopteerd (zie overzijde Grote Markt). Daarenboven getuigt het gevelparement van een verzorgde afwerking onder meer met bas-reliëfs en bekroning die verband houden met de apothekers- en drogisterijsymboliek.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde reeds meer dan honderd jaar de locatie van een apotheek op de Grote Markt te Roeselare.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectische apotheek

Grote Markt 26 (Roeselare)
Eclectische apotheek met neobarokke en neorococo-elementen. Sinds circa 1880 is een apotheek gevestigd in dit pand. Nieuwbouw na oorlogsschade ontworpen door architect Valère Duyvewaardt in 1919.