Beschermd monument

Windmolen Molen van Kerrebrouck

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden

ID: 13363   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13363

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De windmolen Molen van Kerrebrouck is beschermd als monument.Waarden

De windmolen te Jabbeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

-

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molen van Kerrebrouck met maalderij

Dorpsstraat zonder nummer (Jabbeke)
De hoge romp van de Molen van Kerrebrouck is beeldbepalend gelegen. De bouwgeschiedenis van de molen is afleesbaar in de romp: in 1911-1913 werd het bakstenen torenkot (1901) van een staakmolen (1848) verhoogd tot een stellingmolen. Bij de molen is ook een mechanische maalderij aanwezig, aangedreven met een dieselmotor van 1961.