Beschermd monument

Windmolen Molen van Kerrebrouck

Beschermd monument van 04-04-1944 tot heden
ID: 13363   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13363

Besluiten

Windmolens
definitieve beschermingsbesluiten: 04-04-1944  ID: 114

Beschrijving

De windmolen Molen van Kerrebrouck is beschermd als monument.Waarden

De windmolen te Jabbeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Molen van Kerrebrouck

Dorpsstraat zonder nummer (Jabbeke)
Stenen romp van de "Molen van Kerrebrouck", beschermd als monument bij B.S.G. van 4 april 1944 / R.B. van 9 februari 1946.