Beschermd monument

Winkel In den Gulden Blieck en poortgebouw

Beschermd monument van 09-06-1998 tot heden

ID
13365
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13365

Besluiten

Winkel
definitieve beschermingsbesluiten: 09-06-1998  ID: 3335

Beschrijving

Het winkelpand 'In den Gulden Blieck' in de Ooststraat te Roeselare en het ermee verbonden poortgebouw van een (grotendeels gesloopt) magazijnencomplex uit 1924 in de Henri Horriestraat zijn beschermd als monument.Waarden

Ooststraat 33 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een grootschalig en eclectisch winkelpand uit 1906, getypeerd door een zeer verzorgde afwerking, zowel in materialen als in ornamentiek. Bovendien betreft het een vroeg ontwerp van architect Huib Hoste en is het relevant voor de periode die voorafgaat aan zijn latere modernistische realisaties.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een pand dat als winkelhuis werd ontworpen en dat tot op heden dezelfde functie heeft behouden, weliswaar met aanpassing van de begane grond en het interieur. Als dusdanig is het een document in het verhaal van de Ooststraat, een van oudsher belangrijke commerciële as van Roeselare, de 'inkoopstad' van West- Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Huis In den Gulden Blieck

Ooststraat 33, 33A (Roeselare)
Voormalig woonhuis met aanpalende winkel "In den Gulden Blieck" van Callebert-Demeester in eclectische stijl, in 1906 gebouwd naar ontwerp van Huib Hoste (Brugge). Uitgestrekte, ten dele bewaarde magazijnen uit de jaren 1930, gelegen in de Henri Horriestraat sloten bij het pand aan.


Poorttravee van een magazijnencomplex naar ontwerp van E. Apers

Henri Horriestraat 3 (Roeselare)
Poortgebouw van het voormalige, zeven traveeën tellende magazijnencomplex van J. Callebert-Demeester van 1924 naar ontwerp van Ernest Apers.