Beschermd monument

Stadswoning

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden
ID: 13366   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13366

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1909

Beschrijving

De stadswoning is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het huis als volgt werd gemotiveerd: “als voorbeeld van een neoclassicistisch huis uit 1863, opgetrokken naar de plannen van de Kortrijkse architect P.N. Croquison.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000451, 24 monumenten, advies KCML (1982).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadswoning

Grote Markt 2 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 2. Herberg, z.g. "Cesar". Beschermd als monument bij B.V.E. van 09.03.1983. Eclectisch diephuis met parement van 1863, naar ontwerp van P.(N.) Croquison (Kortrijk), vervangt de Lodewijk-XIV gevel van 1716. Imposante en fraai uitgewerkte natuurstenen topgevel van drie smalle venstertraveeën en vier bouwlagen en zolderverdieping onder leien zadeldak. Bouwlagen twee en dri