Beschermd monument

Hoeve Het Oosthof

Beschermd monument van tot heden

ID
13369
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13369

Besluiten

Hoeve Het Oosthof met woonhuis met stallingen, ingangspoort en wal
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 489

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De hoeve Het Oosthof is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis met stallingen, de ingangspoort en de omwalling.Waarden

De hofstede 'Het Oosthuis', omvattende het woonhuis met stallingen, de ingangspoort en wal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Het Oosthof

Oostmoerstraat 1 (Jabbeke)
"Het Oosthof" van Snellegem is één van de oudste en meest tot de verbeelding sprekende hoeves in de streek. De ligging naast de Sint-Eligiuskerk, het indrukwekkende boerenhuis, de toegangspoort en de omgrachting, getuigen van het belang van de site in de ontstaansgeschiedenis van Snellegem. Monumentale historische hoeve met losse bakstenen bestanddelen, gelegen op een groot erf dat deels verhard is. Het oorspronkelijk volledig omgrachte erf bewaart enkel aan de westelijke zijde een deel van de walgracht, voor het woonhuis. De opstelling van de historische gebouwen, namelijk poort, boerenhuis met aansluitende stallen, en schuur met stallen, bleef ongewijzigd sinds de 17de eeuw. Het boerenhuis en de toegangspoort zijn nog ouder en gaan terug tot de 15de of 16de eeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.