Beschermd monument

Hoeve Het Oosthof

Beschermd monument van 21-09-1962 tot heden
ID: 13369   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13369

Besluiten

Hoeve Het Oosthof met woonhuis met stallingen, ingangspoort en wal
definitieve beschermingsbesluiten: 21-09-1962  ID: 489

Beschrijving

De hoeve Het Oosthof is beschermd als monument. De bescherming omvat het woonhuis met stallingen, de ingangspoort en de omwalling.


Waarden

De hofstede 'Het Oosthuis', omvattende het woonhuis met stallingen, de ingangspoort en wal, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Het Oosthof

Oostmoerstraat 1 (Jabbeke)
"Het Oosthof" van Snellegem is één van de oudste en meest tot de verbeelding sprekende hoeves in de streek. De ligging naast de Sint-Eligiuskerk, het indrukwekkende boerenhuis, de toegangspoort en de omgrachting, getuigen van het belang van de site in de ontstaansgeschiedenis van Snellegem.