Beschermd monument

Stadspaleis Den Roeland

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden

ID
13372
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13372

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1909

Beschrijving

Het voormalige stadspaleis Den Roeland is beschermd als monument. De bescherming omvat het 18de-eeuwse stadspaleis met 13de-eeuwse kelder.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het huis als volgt werd gemotiveerd: “als indrukwekkend hoekgebouw in Lodewijk XVI-stijl uit circa 1790 - 1800.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000451, 24 monumenten, advies KCML (1982).


Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadspaleis Den Roeland

Grote Markt 19 (Kortrijk)
* Grote Markt nr. 19. Z.g. "Patria", voorheen "Roeland" genaamd. Herbergt thans de Christelijke Mutualiteiten. Beschermd als monument bij B.V.E. van 09.03.1983. De oudste vermeldingen gaan terug tot 1370 als "Groothuis". In 1406 reeds gekend als "den Roeland". Achtereenvolgens deed het gebouw dienst als lakenhalle, weeshuis en school, hoofdwacht en hospitaal. Vanaf 1780 opnieuw in privé