Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Molenhof te Rodenborg met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 21-04-2008 tot heden

ID: 13375   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13375

Besluiten

Windmolen Rodenbergmolen met omgeving
wijzigingsbesluiten: 21-04-2008  ID: 11132

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat Rodenbergmolen met omgeving. De afbakening strekt zich uit van het Markebekepad in het westen tot de Rodenburgstraat in het oosten, en van de Boondriesstraat en Brandelweg in het noorden tot de Kardinaalstraat en Abdijweg in het zuiden. Binnen het dorpsgezicht wordt een onderscheid gemaakt tussen voorschriften in zone 1 en 2. De huidige juridische toestand betreft de via wijzigingsbesluit van 21 april 2008 aangepaste voorschriften i.v.m. de 'non aedificandi'-zone 1. De windmolen zelf is als monument beschermd. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de Rodenbergmolen en omgeving als volgt werd gemotiveerd: "als historische en functionele molensite van de Rodenbergmolen".

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000444, Oude olie- en graanwindmolen (Rodenbergmolen) en omgeving, advies KCML (1983).


Waarden

De oude olie- en graanmolen met zijn omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Molenhof te Rodenborg

Pottelberg 180 (Kortrijk)
Molenhof te Rodenborg of in de volksmond 'Vannestes molen'. Beschermd als monument bij B.V.E. van 03.02.1983. De geschiedenis van de Rodenburgmolen of Molen van Marke is nauw verbonden met de abdij van Rodenburg, later de abdij van Groeninge.


Is de omvattende bescherming van

Hoeve Ten Spieghele

Hellestraat 6 (Kortrijk)
Hellestraat nr. 6. Voormalige hoeve z.g. "<italic>Hof ter Elle</italic>", nu "<italic>Ten Spieghele</italic>"; sinds 1975 ingericht als ontmoetingscentrum met tentoonstellingsruimte, bibliotheek en feestzaal naar ontwerp van J. Lannoo. 19de-eeuwse hoeve met losstaande bestanddelen U-vormig opgesteld rond bekiezeld erf. Erfoprit gemarkeerd door bakstenen pijlers met muurkapel. Boerenhuis