Beschermd monument

Brouwerij Rodenbach: ast, poortgebouw, westelijke vleugel

Beschermd monument van 23-11-1998 tot heden
ID: 13379   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13379

Besluiten

Brouwerij Rodenbach
definitieve beschermingsbesluiten: 23-11-1998  ID: 3362

Beschrijving

Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de ast, het poortgebouw, de westelijke vleugel met lagerkelder en foeders.


Waarden

Brouwerij Rodenbach -Ast, poortgebouw, oude vleugel met lager kelder (gistkelder) en foeders- zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als een voor Vlaanderen uniek voorbeeld van een ronde moutast met kegelvormige kap van het zogenaamde Engelse type gebouwd in 1872, van een poortgebouw van een mouterij in een sterk geprononceerde baksteenarchitectuur in rondboogstijl uit 1864, alsook van een lagerkelder (gistkelder) met méér dan 170 eiken foeders gebouwd vanaf 1872 met een inhoud van 195 tot 690 hectoliter.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Rodenbach

Spanjestraat 133, 135, 137, 141 (Roeselare)
In 1821 overname van brouwerij Norbert, naamswijziging in Brouwerij Rodenbach en Cie. In 1864 naamsverandering in Brasserie et Malterie Saint Georges, in 1920 N.V. Brouwerij Rodenbach. Heden overgenomen door brouwerij Palm. Uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn enkele kleine kelders bewaard. Tussen 1864-1877 oprichting van volledig nieuw bedrijf.