Beschermd monument

Brouwerij Rodenbach: delen oude brouwerij en cultuurgoederen

Beschermd monument van 15-10-2003 tot heden
ID: 13382   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13382

Besluiten

Brouwerij Rodenbach met cultuurgoederen en schoorsteen
definitieve beschermingsbesluiten: 15-10-2003  ID: 4101

Beschrijving

Een gedeelte van de brouwerij Rodenbach is beschermd als monument. De bescherming omvat de oude brouwerij en de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, zoals de bijhorende uitrusting, de decoratieve elementen en de schoorsteen.


Waarden

Delen van de Brouwerij Rodenbach, met name de oude brouwerij met inbegrip van het gebouwen van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de bijhorende uitrusting, decoratieve elementen en de schoorsteen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als een volledig bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse brouwerij, in casu de kern met brouwzaal, gebouwd en ingericht in 1864 en met een uitbreiding uit het interbellum. Zowel wat het gebouw als wat de inrichting aangaat zijn van de voornaamste inrichtingperiodes de materiƫle getuigen op goed afleesbare wijze bewaard en dit als een functioneel geheel. De bovengemelde materiƫle getuigen (waaronder sommigen met een uitzonderlijke ouderdom, namelijk daterend van 1864) bezitten de kenmerken (zoals de koelruimte met overdruk van 1938) eigen aan hun ontwerpperiode en vormen aldus de illustratie van de evolutie van de bierproductie als industrieel proces gedurende een terzake zeer belangrijke expansieve periode alsook van de technologische stand van zaken.
Het interieur van de brouwerij illustreert het belang dat door de bedrijfsleiding aan de architecturale aankleding van de brouwzaal werd gehecht (een algemeen voorkomend fenomeen).
De brouwerij, in casu de kern met brouwzaal, vormt een essentieel illustratief onderdeel van andere reeds als monument beschermde onderdelen zoals de moutast en de lagerkelders met eikenhouten foeders.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Brouwerij Rodenbach

Spanjestraat 133, 135, 137, 141 (Roeselare)
In 1821 overname van brouwerij Norbert, naamswijziging in Brouwerij Rodenbach en Cie. In 1864 naamsverandering in Brasserie et Malterie Saint Georges, in 1920 N.V. Brouwerij Rodenbach. Heden overgenomen door brouwerij Palm. Uit de eerste helft van de 19de eeuw zijn enkele kleine kelders bewaard. Tussen 1864-1877 oprichting van volledig nieuw bedrijf.