Beschermd monument

Sint-Niklaasklooster: kapel

Beschermd monument van 09-03-1983 tot heden

ID
13383
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13383

Besluiten

Geografisch pakket Kortrijk
definitieve beschermingsbesluiten: 09-03-1983  ID: 1909

Beschrijving

De kapel van het voormalige Sint-Niklaasklooster is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de Sint-Niklaaskapel als volgt werd gemotiveerd: “als vermoedelijk in de 17de eeuw te dateren.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000451, 24 monumenten, advies KCML (1982).


Waarden

De Sint-Niklaaskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Orgel Sint-Niklaasklooster

Kortrijk (Kortrijk)
In de eerste helft van de 19de eeuw werd in het instituut een orgel gebouwd door Pierre (jr) van Peteghem (Gent). In 1933 werd een nieuw orgel gebouwd door J. Anneessens (Menen). Het werd eind 20ste eeuw gerenoveerd door P. Andriessen (Menen).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Niklaasklooster

Voorstraat 47 (Kortrijk)
Een groot deel van het middeleeuwse gebouwenbestand wordt afgebroken in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Enkel de gebouwen aan de Voorstraat, de kapel, klooster en voormalige vleugel van de kostschool blijven behouden. De rest verdwijnt met de bouw van het Sint-Niklaasziekenhuis in 1958.