Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Salvator met kerkhof: kerkhofmuur met trappen

Beschermd monument van 13-09-1996 tot heden

ID: 1339   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1339

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de kerkhofmuur met trappen rondom de Sint-Salvatorkerk.Waarden

De kerkhofmuur met trappen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Meer bepaald de esthetische waarde van de kerkhofmuur van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker van Hakendover met inbegrip van de trappen wordt omschreven als een circa 1880 volledig in witte natuursteen opgetrokken ommuring met hekwerkbekroning en door pilasters geflankeerde toegangen die typologisch één geheel vormen met kerk en kerkhof.

historische waarde

Meer bepaald de esthetische waarde van de kerkhofmuur van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker van Hakendover met inbegrip van de trappen wordt omschreven als een circa 1880 volledig in witte natuursteen opgetrokken ommuring met hekwerkbekroning en door pilasters geflankeerde toegangen die typologisch één geheel vormen met kerk en kerkhof.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Salvator met kerkhof

Hakendoverstraat zonder nummer (Tienen)
De Sint-Salvatorkerk heeft een romaanse kern uit de 12de eeuw en is sinds de middeleeuwen een belangrijke bedevaartkerk met twee jaarlijkse processies, omliggend kerkhof en de kerkhofmuur.