Beschermd monument

Modernistisch woonhuis ontworpen door Jozef De Bruycker

Beschermd monument van 18-01-2001 tot heden
ID: 13391   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13391

Besluiten

Woning ontworpen door Jozef De Bruycker
definitieve beschermingsbesluiten: 18-01-2001  ID: 3636

Beschrijving

Het modernistisch woonhuis te Roeselare ontworpen door Jozef De Bruycker is beschermd als monument. De bescherming omvat de woning, met inbegrip van het interieur, de terrassen en de ruimte ingesloten tussen de garage en de toegangstrap. De recente veranda-aanbouw is niet in de bescherming als monument opgenomen.


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Zijnde een typisch voorbeeld van de vernieuwende, modernistische interbellumarchitectuur te Roeselare, uitgevoerd door de Roeselaarse architect J. De Bruycker. Typerende elementen zijn het betonskelet, de geometrische vormentaal met een sterk driedimensionale karakter, met name het afwisselen van rechthoekige en ronde volumes, het gediversifieerde materiaal- en kleurgebruik en de scheiding tussen dienstruimten en woongedeelten.

sociaal-culturele waarde

Zijnde een representatieve realisatie uit J. De Bruycker's architecturaal oeuvre van de periode 1925-1935. In deze periode ontwerpt hij modernistische architectuur die het lokale en provinciale niveau overstijgt en aansluit bij de Internationale Stijlbeweging.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Modernistisch woonhuis ontworpen door Jozef De Bruycker

Stationsdreef 187 (Roeselare)
Halfvrijstaand woonhuis van drie bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van J. De Bruycker (Roeselare) van 1931, naar verluidt beïnvloed door Huib Hoste (Brugge) en W.M. Dudok.