Beschermd monument

Boerenarbeiderswoning De Prince met pestkruis

Beschermd monument van 30-04-2004 tot heden

ID
13394
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13394

Besluiten

Geografisch pakket Marke
definitieve beschermingsbesluiten: 30-04-2004  ID: 4242

Beschrijving

De boerenarbeiderswoning, met pestkruis ter hoogte van de zijgevel, is beschermd als monument.Waarden

Het arbeidershuis met pestkruis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

Als zijnde een getuige van volksdevotie. Het oorspronkelijke kruis wordt opgericht in 1855-1856 tijdens de toen heersende cholera-epidemie en opnieuw geplaatst in 1920, het vormt alsdusdanig een materiƫle getuige van een oude, lokale devotiegeschiedenis.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een relict van een typische woonvorm uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typisch voorbeeld van een dorpswoning uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Het is een voorbeeld van een zeldzaam geworden en kwetsbaar soort architectuur, namelijk een arbeidershuis gelegen in het gehucht zogenaamd 'Prins'.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Boerenarbeiderswoning De Prince met pestkruis

Kardinaalstraat 3, Torkonjestraat 2 (Kortrijk)
19de-eeuws boerenarbeidershuis De Prince. De zijpuntgevel wordt gemarkeerd door een pestkruis. Het oorspronkelijke kruis dateert van 1855-1856 maar werd vernield in het begin van de 20ste eeuw. Het geheel werd vervangen in 1920.