Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 22-10-2001 tot heden
ID: 13396   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13396

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-2001  ID: 3764

Beschrijving

De hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het boerenhuis, de schuur, de stalling en het volledige boerenerf met inbegrip van onder andere de beplantingen en het toegangshek.Waarden

De hoeve in de Dadizeleleenstraat met erf, boerenhuis, schuur en stalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse kleine hoeve waarvan het boerenhuis een oudere kern omvat zie jaartal 1735 in balk slof.
Als boerenhuis met gaaf bewaard interieur zie indeling met opkamer en voormalige weefkamer, en bewaarde balklagen met sporen van bepleistering en uitgewerkte balkslof met jaartal en diamantkop.
Als een in de streek eerder uitzonderlijk bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse schuur met houten beplanking en gaaf bewaard gebint.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Dadizeleleenstraat 9 (Roeselare)
Aan de straat gelegen voormalig hoevetje, ten oosten van de voormalige spoorweg Roeselare-Menen; aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (1843); vroeger enkel boerenhuis, nu met schuur- en stalvleugel.